HakkımızdaVİZYON VE MİSYON

‘’Çocuklara ihtiyaç duydukları imkânlar uygun mekânlarda özgür bir yaklaşımla sağlandığı takdirde yaratıcılık yetenekleri ortaya çıkar.’’

Mekansal Çözüm ve Özgürlükçü Yaklaşım
Ülkemizde özel gereksinimli bireylerin eğitime ulaşma oranı göz önünde bulundurulduğunda özel gereksinimli bireylerin eğitim hizmetlerinden beklenenden daha az yararlandığı görülmektedir. Bu açıdan vizyon ve misyonumuz: 
Davranışçı eğitim modellerinden farklı olarak, özel gereksinimli bireylerin günlük hayata katılımını arttırmaya ve gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik çalışmaların hızla artırılması, toplumda özel gereksinimli bireylerle ilgili farkındalık yaratılması, bağımsız yaşam ve kaynaştırma çalışmalarına olan ihtiyacın karşılanmasını desteklemektir. Özel gereksinimli bireylerin; bağımsız bir birey olarak gelişiminin ve sosyal hayata entegrasyonunun öneminin farkındalığı ile bireysel ihtiyaç ve isteklerini temel alarak, kendi seçimleri ile yapacakları aktivitelerle özgüvenlerinin artırılması, istihdamlarının desteklenmesi, daha fazla gönüllünün özel gereksinimli bireylerin yeteneklerini keşfetme serüvenlerine eşlik etmesidir.

İLKELER


Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik
Mali raporlar dahil tüm kurumsal raporları açık olarak sunmaktayız.

Özgürlükçü Eğitim
Son yıllarda yapılan araştırmalarda insanların kendi kendini düzenlemekte serbest bırakıldığında en iyi ve en ödüllendirici hayatı seçecekleri gözlemlenmiştir. Buna olan inancımızla özgür eğitim anlayışını benimsemekteyiz.

Yaşam Boyu Öğrenme
Sadece çocukların gelişimlerine katkıda bulunmakla kalmayıp ebeveynlerini de çocuk gelişimi ve eğitimi konularında bilgilendirerek bilinçli bir toplum oluşturmaya çalışmaktayız.

Ekip Çalışması
Hepimiz için hep birlikte anlayışını benimsemekteyiz.

Sosyal Girişimcilik
Toplumsal sorunların çözümüne dair inisiyatif alarak harekete geçmekteyiz.

Bireysel Yetenek Keşfi
Özel gereksinimli bireylerin ilgi alanlarının fark edilmesi, yeteneklerinin tespit edilmesi, tanımlanması, yönlendirilmesi ile ilgili işlemleri yürütmekte ve politikalar geliştirmekteyiz.

Birlikte Yaşam Kültürü
Farklılıklara saygılı olmak ve farklılıklarla bir arada yaşama kültürünü geliştirmek adına dünyanın her yerinden alnında yetkin gönüllülerle çalışmaktayız.
Dolaysıyla herhangi bir dini, ideolojik, siyasi, etnik vb. görüşün savunuculuğunu veya propagandasını yapmaya karşı durmaktayız.

Motivasyon
Bireylerin ilgi alanlarına yönelik güdülenmeleri sağlanmak motivasyonumuzdur. Çevreden gelen olumlu dönütleri alan birey beynine bu değişikliklerin önemli olduğu mesajını iletir. Yapılan faaliyetler, motivasyon ile birleştiğinde bireyi zihinsel olarak etkiler ve bu etki başarılı bağlantılar olarak kaydedilir. Böylece bu kalıplar daha yalın bir şekilde çocuğun hafızasına kazınır ve ileride de kullanılabilir özellik kazanır.                         

Sevgi
İnsan beyninin görevi öncelikle kendi güvenliğini sağlamak, korunduğunu garanti altına almaktır. Bebeklik döneminde ebeveyn tarafından sağlanan güven duygusu koşulsuz sevgi ve koşulsuz kabul yolu ile desteklenerek;  gelecekte oyun becerilerinin artmasına, anne-baba-çocuk ilişkisinin olumlu yönde gelişmesine, neşe, rahatlık, kabul görme, öğrenmeye açık olma gibi positif etkilere yardımcı olmaktır. Little Prince Academy olarak gönüllülerimiz ve yaptığımız çalışmalarda sevgiyi ön koşul olarak benimsemekteyiz.

Kaşiflik
Her çocuk eşsizdir ve keşfedilmeyi bekleyen onlarca yeteneği vardır. Bizler de keşif yolunda onlarla birlikte yürüyen rehberler olmaktayız.

Esneklik
Little Prince Academy olarak her yaştan özel gereksinimli bireyin sınırlarını belirlediği ve değiştirebildiği faaliyetlere eşlik etmekteyiz.

Aktiflik
Tüm bu çalışmaların sonunda yeteneklerini keşfeden ve yetenekleri doğrultusunda ürün çıkaran bireylerin bunları kullanarak hayatlarını bağımsız bir şekilde sürdürebilmeleri için aktif iş alanları oluşturmayı hedeflemekteyiz.